Jak wykorzystać nadwyżkę z fotowoltaiki

Wyjściem z opresji jest doposażenie budynku w urządzenia, które będą mogły energię dodatkową z fotowoltaikiwykorzystać np. na podgrzanie wody, ogrzewanie lub chłodzenie domu, zastępując całkowicie lub częściowo posiadane już urządzenia. Moc większości instalacji fotowoltaicznych montowanych na dachu domu jednorodzinnego może osiągać 10kWp. Wspomniana instalacja w przypadku przeciętnej rodziny zużywającej energię do celów oświetleniowych i zasilania urządzeń RTV iAGD może być nawet dwu, trzykrotnie zbyt wielka.

Poniżej przykładowe wartości nadwyżki oraz sposoby jej wykorzystania:

Nadwyżka 2000 kWh:

– pozwala na ogrzewanie wody użytkowej wyłącznie prądem dla cztero osobowej rodziny przez rok.

Można to zrealizować na kilka sposobów:

– dołożyć dodatkowe grzałki elektrycznej do zasobnika ciepłej wody użytkowej,

– nabycie bojlera elektrycznego lub stosowanie podgrzewaczy przepływowych elektrycznych.

Wspomnianą ilość energii można także zużyć na:

– ogrzewanie pomieszczeń grzejnikiem elektrycznym dla pomieszczeń od 20 do 40m2

– uzyskanie efektu ciepłej podłogi za pomocą elektrycznych mat grzewczych dla budynku o powierzchni 70 do 150m2

– trzecią opcją jest wykorzystanie klimatyzacji na 100m2 do schłodzenia budynku latem

Nadwyżka 4000 kWh: można ją zużyć na cele ogrzania budynku:

– dogrzać przynajmniej dwa razy większą powierzchnię elektrycznymi grzejnikami niż w podanym przykładzie lub też podzielić nadwyżkę na potrzeby ogrzania pomieszczeń i podgrzewania wody użytkowej

– ciekawym rozwiązaniem jest również zamontowanie klimatyzatora z funkcją ogrzewania; natomiast w okresie wysokich temperatur ochłodzą budynek, a w okresie wiosny i jesieni spokojnie poradzą sobie z dogrzaniem budynku wybudowanego kilkanaście lat temu o kubaturze powyżej 100m2.

Nadwyżka 6000kWh to już większa ilość energii i można ją zużyć:

– instalując elektryczny piec do już działającej instalacji grzejnikowej z gazowym piecem, na olej lub stałopalnym – pozwoli on na ogrzanie pomieszczeń domu w okresach wiosny a także jesieni.

– inwestując w gruntową lub powietrzną pompę ciepła pod warunkiem, że w budynku mamy zainstalowane wodne ogrzewanie podłogowe; w takim wypadku instalacja fotowoltaiczna omocy 9-10kWp pozwoli dostarczyć energii do ogrzania domu opowierzchni od 100 do 200m2 przez cały sezon grzewczy.