Kable grzejne, przekrój przewodów – azali ma wpływ – dane na tanie- ogrzewanie.pl

Dopasowując instalacje oparte na kablach grzewczych skupiamy głównie uwagę na właściwą siłę grzewczą. Nie często jednakże zwracamy uwagę na odmienne właściwości przewodu – na przykład na ich grubość, a to wielki błąd. Przewody grzewcze bowiem, w zależności od zasilania a także i mocy mają prawo posiadać różne wymiary. Mają także odmienne temperatury pracy i wytrzymałość na promieniowanie promieni nadfioletowych. Jest to istotne w momencie montażu i zamontowania w konkretnym rozwiązaniu. Na stronie internetowej tanie-ogrzewanie.pl w dziale poradniki abc mamy zaproponowane w sposób czytelny i zrozumiały kompletne wykazy przewodów i mat grzewczych polskiego wytwórcy Elektra. Z przedstawionej ewidencji można wnioskować, że im większa moc grzewcza przewodu jednostronnie zasilanego to tym zwiększa się ich przekrój. Odstępstwo stanowią przewody z dwóch stron podłączone do instalacji Elektra VC. Ich obwód bez zależności od mocy wynosi bowiem 5mm. Analogicznie jest z płachtami grzejnymi. Te o wielkiej sile SnowTec i Snow Tec Tuff o mocy 300 i 400 W/m2 posiadają największą wysokość. Nieco cieńsze są te o wydajności 100 i 160 W/m2. I tu także modele mat MG, czyli z dwóch stron zasilane posiadają mniejszą grubość niż ich odpowiedniki z jednej strony zasilane MD. Najcieńsze są maty pod panele i tu również model WoodTec1 60W/m2 – z dwóch stron zasilana zwycięża z silniejszym modelem WoodTec2 70 W/m2. Wybierając więc odpowiednie dla siebie rozwiązanie, wolno nam posłużyć się wykazem ze strony tanie-ogrzewanie.pl, by dokonać najtrafniejszego wyboru.