Koszty na ogrzewanie budynku – wyliczenie

Nasz nowy kalkulator kosztów ogrzewania daje szansę na sprawne porównanie kosztów co budynku z różnymi systemami i paliwami. Podstawą wyliczeń jest indeks zapotrzebowania na moc grzewczą wskazany w kilowatach na m2 rocznie. Kalkulator oblicza również wydatki na ogrzewanie ciepłej wody uzależniając to od liczby mieszkańców. Dokładność obliczeń jest uzależniona od dokładności indeksu zapotrzebowania na moc. W oparciu o badania nowo budowanych budynków trzeba założyć, że nie każdy nowy budynek spełnia aktualnie wyjątkowo podwyższoną normę 95kW/m2 (od 2017 roku). Dla zainteresowanych, które rozważają remont instalacji i przejście na inny rodzaj paliwa, wskazano w tabeli wskaźniki właściwe dla wytycznych aktualnych w latach ubiegłych. W końcu można skorygować je w taki sposób, aby suma na obecnie stosowanym paliwie zazębiała się z wynikami z kalkulatora. Wtedy dostaniemy wyjątkowo dokładne dane o wydatkach na ogrzewanie z nowej kotłowni na odmiennym paliwie . Informacje z pliku sa poglądowe i nie powinny być kwestią jakichkolwiek roszczeń. W przypadku sytuacji spornej z deweloperem, ekipą budowalną, monterską albo wytwórcą, główną płaszczyzną powinien być audyt energetyczny.