Nagrzewnice powietrza – prędkość obrotowa wentylatora a komfort w pomieszczeniu

Nagrzewnice wodne bardzo często stosuje się do nagrzewania dużych pomieszczeń. Jest to system rur z c.w.u. osłoniętych obudową. Dmuchawa zapewnia wyrzut ciepłego powietrza poza urządzenie. Bardzo często wykorzystuje się je do ogrzewania pawilonów produkcyjnych, warsztatów, magazynów, sklepów czy placówek biurowych. Przy wyborze grzejnika z nadmuchem powinno się wyliczyć moc niezbędną do nagrzania danej kubatury. Najczęściej przyjmuje się zakres 15-30W/m3. Dodatkowo powinno się także wziąć pod uwagę oczekiwaną temperaturę pomieszczenia, temperaturę wody w piecu i prędkość obrotową. Z uwzględnieniem komfortu pracy w pomieszczeniach biurowych przyjmuje się niższą prędkość. Średnią wartość prędkości w zakresie do 70% mocy wiatraka przyjmuje się dla powierzchni magazynowych. Maksymalna wartość mocy jest wykorzystywana do szybkiego nagrzania wnętrza, gdy nie ma w nim ludzi. Podczas zakupu nagrzewnicy nie powinno kierować się maksymalną mocą, bowiem hałas i mocny strumień ciepłego powietrza może okazać się zbyt męczący. Można jednak użyć kilku grzejników nawiewowych, które będą pracować przy zmniejszonych prędkościach obrotowych dmuchawy. W przypadku instalacji grzewczych z nagrzewnicami wodnymi producenci polecają zainstalowanie regulatora z programatorem tygodniowym i automatycznym regulatorem prędkości obrotowej dmuchawy. Dzięki temu można nagrzać halę tuż przed dotarciem pracowników.