Nauka dla opornych, albo co to są kable grzewcze?

Kiedyś już wytwórca Elektra, wprowadziła na rynek rozwiązań grzewczych przewody do ogrzewania i odmrażania. Po krotce temat ujmując taki kabel grzejny, to rodzaj przewodu oporowego o stałej mocy grzewczej umieszczonego w specjalistycznej osłonce, izolowanego ,a także ekranowanego. W efekcie doprowadzenia do prądu, wywiązuje się w nim zamiana energii elektrycznej w ciepło, które następnie zwracane jest do otoczenia. Przewód prócz tego ma kawałek zimny to znaczy zasilający. Dokładnie przez wzgląd na swoją budowę, przewody grzejne dzielą się na jednostronnie zasilane z przewodem dwużyłowym. One są zasilane wyłącznie na jednym końcu przewodu grzejnego. Trzeba mieć w pamięci, że takich gotowych przewodów, nie należy przycinać jak również łączyć na styk lub szeregowo. Wyjątkiem od reguły są przewody samoregulujące, o zasilaniu dwustronnym. To kable grzejne w których jednożyłowy kabel grzejny, ma na obu swoich końcach, odcinki zasilające. Podłącza się je do zasilania z jednego i drugiego końca przewodu ułożonego w pętlę. Zaletą tego rozwiązania będzie stosunkowo mała średnica przewodu. Ten kabel grzewczy zmienia swój wydatek ciepła w zależności od temperatury otoczenia. Moc emitowanego przez niego ciepła, rośnie równocześnie ze spadkiem temperatury. Co istotne utrzymuje on właściwą temperaturę na pełnej długości. Eliminując tym samym zagrożenie przegrzania oraz przepalenia przewodów w punktach wzajemnego stykania oraz krzyżowania. Właściwości techniczne obu rodzajów przewodów grzewczych, wyznaczają ich właściwe wykorzystanie, o czym napiszemy już w kolejnej części.

kabelgrzejny