Obowiązek oznakowania pojazdów ciężarowych

Na kierujących pojazdami nałożona jest odpowiedzialność zgodnego oznakowania każdego samochodu transportowego. Prawomocne prawa określają szczegółowymi paragrafami, jaki samochód w którym położeniu, jakiego koloru obrysem winien być oznakowany. Przepisy nakazują także procentowy udział tego oznakowania w pełnej sumie wymiaru danego auta ciężarowego. Również określają potrzebę oznakowania w ten sposób, samochodów ewidencjonowanych w zależności od ciężaru całkowitej transportowanego frachtu. Także rozmiaru skrzyni do ładunku i przyczepki. I tak, w barwie żółtej lub w kolorze czerwonym, powinien być cały zarys tyłu skrzyni ładunkowej. A następnie zarys z boku owej paki, powinien świecić żółtym albo kolorem białym światła. Oznaczenie konturu winno być wykonane techniką, umożliwiającej widzenie auta w każdych warunkach pogodowych, również za dnia oraz porą nocną. W praktyce widać że sprawdzonym przy zakupie na pewno będzie rozwiązanie firmy 3M z grupy Diamond Grade. To odblaskowa taśma, zrobiona z trwałego tworzywa razem z taśmą klejącą. Należycie przylepiona wstęga odblaskowa, będzie używana przez wiele lat. A prostota jej montowania, zasadniczo w każdym miejscu samochodu dostawczego, czyni że pozwala się oklejanie obrobić samodzielnie.