Ogrzewanie podłogowe wodne – regulacja Danfoss CF.

Grzanie podłogowe na wodę jest rozwiązaniem coraz częściej stosowanym w dzisiejszych układach grzewczych. Dzieje się tak z uwagi na niewątpliwe walory tego układu. Jest on bowiem bardzowydajny z niskotemperaturowymi źródłami ciepła jak piece niskotemperaturowe i pompy ciepła.Układ temperatur w owym grzaniu jest najbardziej zbliżony do idealnego. Dla ludzicierpiących na coraz częściej nękające alergie to wybawienie, bo system zmniejsza cyrkulacje pyłu. Następnymwalorem tego rozwiązania jest wysoka elegancja i swobodawolnej wyposażenia mieszkania. By najbardziej skutecznie skorzystać z tej opcji grzania niemożna zapomnieć o właściwej regulacji. Prostysystem, który oferuje pełnąopiekę nad schematem ogrzewania wodnego, to Danfoss CF. Nie korzystający z przewodów system oparty na nadrzędnym regulatorze, który ma 5 lub 10 elementów do podłączenia. Cały system może składać się z 3 sterowników centralnych, co umożliwia kierowanie nawet 30 wyjściami na siłowniki. Bazą jest wybór właściwego napędu termicznego, który instalujemy na rozdzielaczach. Całość kontrolujemy i kodujemy przy użyciu jednego pilota. Pilot zapewnia dostęp do większego zakresu funkcji takich jak oddzielna konfiguracja każdego wyjścia sterownika nadrzędnego,pomijanie lub blokowanie ustawień ciepła w pokoju, okresowe kodowanie itp. Następnym potrzebnym elementem składowym schematu są termostaty pokojowe. W zależności od zastosowania możemy zamontować termostat standardowy, zabezpieczony przed ?grzebaniem?, z ekranem, czy też zaopatrzony w czujnik temperatury podłogi na podczerwień, termostat z wyświetlaczem. W przypadkuobszernej sieci isporychdystansów między regulatorem centralnym,atermostatami można zainstalować wzmacniacz impulsu. Zaś, gdy sterownik centralny, co jest zazwyczaj stosowane,zamontowany jest w stalowejskrzyni lub w innym miejscu uniemożliwiającym swobodną komunikacje używa się antenę zewnętrzną. Sterowanie podłogowym podgrzewaniem wodnym Danfoss CF to prosty kilku elementowy system do łatwej obsługi.