OZE jako baza domowych układów grzejnych

Odnawialne źródła energii to takie, jakich eksploatacja nie wiąże się z ich długotrwałym niedoborem, bo odradzają się w względnie szybkim tempie. To zasoby naturalne, które pomimo stałego wykorzystywania powstają

\tworzą się na nowo, ponieważ cykle ich wytwarzania trwają niedługo i nieustannie są warunki, by miały miejsce one w przyrodzie.

Do grupy OZE wliczamy m.in.: promieniowanie słoneczne, ruchy powietrza, opady, ruchy wód, geotermię oraz biomasę.

Promieniowanie słoneczne jest najbardziej popularnym z grupy OZE. jeszcze niedawno wykorzystywanie energii słonecznej było mało korzystne finansowo, ponieważ koszt tworzenia takiej instalacji był bardzo wysoki. Dzięki upowszechnieniu układu dopłat wykorzystanie energii promieniowania słonecznego jest z dnia na dzień popularniejsze. Instalacje grzejne oparte są o panele solarne służące do podgrzewania wody oraz fotowoltaniczne wykorzystujące światło słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej. Nowoczesne układy oparte o odnawialne źródła energii mogą korzystać nie tylko z pełnego nasłonecznienia, ale również z energii promieni rozproszonych. Dzięki temu panele fotowoltaniczne wytwarzają prąd choćby w zachmurzone dni i podczas deszczu. Ma to wpływ na większą opłacalność układów grzewczych.

Na polskim rynku znaczną popularność zyskują również elektrownie wiatrowe oraz pompy ciepła. Polska ma bardzo dobre warunki do korzystania z siły wiatru oraz ciepłych wód podziemnych. Energia wiatru przy pomocy turbin wiatrowych przekształcana jest w prąd i wykorzystywana do zasilania budynków. Ciepło gruntu można wykorzystywać do wytworzenia energii użytkowej, czyli prądu i cieplnej.

W kwestii instalacji grzejnych w domach budynkach do ogrzewania pojedynczego budynku można spożytkować energię wód podziemnych z wykorzystaniem pomp ciepła. Mogą być one stosowane do klimatyzacji i ogrzewania wnętrza.