Który piec dwufunkcyjny

Producent pieca gazowego – warto kupić piec marki, której serwis dobrze znamy i mamy dobrą opinię. W przypadku gdy doświadczenia nie mamy, warto zdecydować się markę, która ma przynajmniej kilka autoryzowanych serwisów w promieniu do 40km. Większość urządzeń posiada przynajmniej dwu letnią gwarancję producenta (po uruchomieniu przez autoryzowanego specjalistę) z opcją odpłatnego wydłużenie okresu gwarancji do około 6 lat.Więcej informacji na temat który piec dwufunkcyjnywarto zamontować.

Polecamy obejrzenie poradnika:Który piec do mieszkania:

Fotowoltaika co musi wiedzieć Prosument

Słowo Prosument to nic innego jak połączenie wyrazów producent oraz konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii elektrycznej który jednocześnie ją produkuje i przekazuje jej nadwyżki do elektrowni.

Jeszcze niedawno fotowoltaiczne instalacje były kompletnie nieopłacalne dla konsumenta. Główną przeszkodą była nie tylko cena, ale również problem z magazynowaniem nadwyżki. Sam koszt zakupy i utrzymania zestawu akumulatorów nawet obecnie jest akceptowalny tylko dla osób, które nie mają w ogóle dostępu do sieci energetycznej lub cierpią na systematyczne przerwy w dostawie energii z sieci.

Umowa prosumęcka między posiadaczem instalacji fotowoltaicznej, a dystrybutorem energii, umożliwia przekazywanie nadwyżek energii do sieci z możliwością odebrania jej później. Ważne: sieć energetyczna nie może magazynować energii. Nadwyżka energii przekazanej do sieci zostaje od razu zużyta przez iinnych odbiorców energii. Prosument w czasie późniejszym może odzyskać energię wyprodukowaną przez elektrownię, turbinę wodną lub wiatrową.

Aby ułatwić rozliczanie, w umowach prosumęckich ma się opcję odebrać:

– do 80% oddanej nadwyżki dla instalacji do 10kWp

– do 70% oddanej nadwyżki energii dla instalacji 10 do 40kWp.

Oczywiście umowa z operatorem sieci wyznacza, w jakim okresie przekazana nadwyżka może być odebrana. Jeżeli nadwyżka energii nie zostanie odebrana, to bezpowrotnie przepada. Właśnie dlatego tak ważme jest odpowiednie dobranie mocy dla instalacji fotowoltaicznej do naszego indywidualnego zapotrzebowania. aby umowa z operatorem sieci energetycznej mogla być w ogóle rozliczona potrzebna jest wymiana liczników na dwukierunkowe

Jak oszacować moc fotowoltaiki

Pierwszoplanową sprawą przy inwestycji w domowy system fotowoltaiki jest dobranie układu oodpowiedniej mocy maksymalnej.

Parametrem tym jest moc maksymalna układu oznaczona wWatach. Wpraktyce przyjmuje się najczęściej oznaczenie kWp. 1kWp = 1000W

Maksymalna moc fotowoltaiki musi być dopasowana do naszego obecnego zużycia energii (lub tego w najbliższej przyszłości). Ponieważ celem jest otrzymanie takiej ilości energii, którą będziemy mogli z łatwością wykorzystać wstu procentach. Energia ta częściowo zostanie zużyta na bieżąco, aczęść zostanie przekazana do sieci energetycznej. W zgodzie zumową prosumencką 80% energii przekazanej do sieci możemy odebrać później na przykład {jesienią, albo zimą|jesienią, zimą|jesienią izimą). Właśnie wspomnianą tu ilość energii oddanej do sieci musimy się zatroszczyć, tak aby była zużyta. Jeżeli jej nie spożytkujemy, to przepada, azarabia dystrybutor.

Istnieje uproszczony kalkulator, który umożliwia wyznaczyć:

  • pożądaną moc w kWp,
  • wielkość potrzebnej powierzchni dachowej (m2) – S części,
  • koszty,
  • szacowany czas zwrotu zinwestycji wlatach.

Jak wykorzystać nadwyżkę z fotowoltaiki

Wyjściem z opresji jest doposażenie budynku w urządzenia, które będą mogły energię dodatkową z fotowoltaikiwykorzystać np. na podgrzanie wody, ogrzewanie lub chłodzenie domu, zastępując całkowicie lub częściowo posiadane już urządzenia. Moc większości instalacji fotowoltaicznych montowanych na dachu domu jednorodzinnego może osiągać 10kWp. Wspomniana instalacja w przypadku przeciętnej rodziny zużywającej energię do celów oświetleniowych i zasilania urządzeń RTV iAGD może być nawet dwu, trzykrotnie zbyt wielka.

Poniżej przykładowe wartości nadwyżki oraz sposoby jej wykorzystania:

Nadwyżka 2000 kWh:

– pozwala na ogrzewanie wody użytkowej wyłącznie prądem dla cztero osobowej rodziny przez rok.

Można to zrealizować na kilka sposobów:

– dołożyć dodatkowe grzałki elektrycznej do zasobnika ciepłej wody użytkowej,

– nabycie bojlera elektrycznego lub stosowanie podgrzewaczy przepływowych elektrycznych.

Wspomnianą ilość energii można także zużyć na:

– ogrzewanie pomieszczeń grzejnikiem elektrycznym dla pomieszczeń od 20 do 40m2

– uzyskanie efektu ciepłej podłogi za pomocą elektrycznych mat grzewczych dla budynku o powierzchni 70 do 150m2

– trzecią opcją jest wykorzystanie klimatyzacji na 100m2 do schłodzenia budynku latem

Nadwyżka 4000 kWh: można ją zużyć na cele ogrzania budynku:

– dogrzać przynajmniej dwa razy większą powierzchnię elektrycznymi grzejnikami niż w podanym przykładzie lub też podzielić nadwyżkę na potrzeby ogrzania pomieszczeń i podgrzewania wody użytkowej

– ciekawym rozwiązaniem jest również zamontowanie klimatyzatora z funkcją ogrzewania; natomiast w okresie wysokich temperatur ochłodzą budynek, a w okresie wiosny i jesieni spokojnie poradzą sobie z dogrzaniem budynku wybudowanego kilkanaście lat temu o kubaturze powyżej 100m2.

Nadwyżka 6000kWh to już większa ilość energii i można ją zużyć:

– instalując elektryczny piec do już działającej instalacji grzejnikowej z gazowym piecem, na olej lub stałopalnym – pozwoli on na ogrzanie pomieszczeń domu w okresach wiosny a także jesieni.

– inwestując w gruntową lub powietrzną pompę ciepła pod warunkiem, że w budynku mamy zainstalowane wodne ogrzewanie podłogowe; w takim wypadku instalacja fotowoltaiczna omocy 9-10kWp pozwoli dostarczyć energii do ogrzania domu opowierzchni od 100 do 200m2 przez cały sezon grzewczy.

Fotowoltaika – nadwyżka energii

Coraz więcej jest osób, które zainstalowały fotowoltaikę i miewa problem z nadwyżką energii, której nie ma jak zagospodarować. Co prawda istnieje umowa prosumencka,która umożliwia przekazanie nadwyżki energii elektrycznej wytwarzanewiosną oraz latem do sieci energetycznej. Zgodnie z umową prosument może tą nadwyżkę z siecipobrać iwykorzystać na swoje potrzeby w okresie późniejszym, lecz nie dalej, niż do końca okresu rozliczeniowego. Niestety nieodebrana w tymwyznaczonym okresie energiaprzepada, a operator sieci za tą nadwyżkową i przekazaną energię prosumentowi nie zapłaci. Oczywisty jest fakt, że z punktu widzenia osoby, która zainwestowała w instalację fotowoltaiczną jest to koszt,który zawsze wydłuża czas zwrotu z poniesionej inwestycji o kilka lat. Taki przebieg może doprowadzić do sytuacji, że inwestycjazamiast planowanych oszczędności przyniesie stratę. Dlatego warto wiedzieć, iż powodem nadwyżki energii jest zakupienie instalacji o zbyt dużej mocy w stosunku do potrzeb na energię elektryczną.

Czynniki sprzyjające nadwyżce:
– brak kompetencji u sprzedawcy lub wręcz celowe naciąganie klienta – brak wykonanejanalizy zużycia energii i przeliczenie jej na wielkośćfotowoltaiki; dodatkowo instalatorów jest mało, tym samym mała konkurencja, a te większe instalacje są bardziej opłacalne dla monterów,

– nieszczęsne narodowe podejście do kupowania „na zapas”,
– współczesne urządzenia zużywają coraz mniejsze ilości energii elektrycznej – wydajemy także mniej na światło z uwagina spadek cen oświetlenia typu LED.