Piece z funkcja kondensacji – z jakiego powodu nie ma możliwości już zakupić pieca z komorą otwartą albo zamkniętą?

Pod koniec września 2015 roku wprowadzone zostało nowe prawo Unii Europejskiej odnoszące się do sprawności urządzeń energetycznych (ErP Energy Related Products). To kolejny formalny etap w celu zmniejszania sumy energii traconej bezcelowo przez elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego i systemy grzewcze. Wprowadzenie wspomnianej regulacji pociągnęło za sobą znaczne modyfikacje na rynku w szczególności w obrocie pieców, zasobników zewnętrznych, podgrzewaczy wody, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i zasobników ciepłej wody użytkowej. Regulacja ErP daje możliwość produkcji i wprowadzania na rynek Unii Europejskiej tylko sprzętów grzejnych, które wypełniają konkretne normy efektywności energetycznej. Dla kotłów grzewczych efektywność średnioroczna (liczona w opisany sposób nałożony wskazaną regulacją) musi być większa niż 86 %.Takie wymagania spełniają jedynie kotły z funkcją kondensacji, więc znaczy to, że piece standardowe praktycznie są wycofywane ze sprzedaży.Piece z otwartą ,a także z zamkniętą komorą spalania nie są już wytwarzane, w obrocie zostają tylko te, które pojawiły się na rynku przed datą wprowadzenia unijnej dyrektywy. Wyjątkiem są tylko piece standardowe z otwartą komorą spalania, które są zaakceptowane jedynie z przeznaczeniem do modernizowania jednostkowych urządzeń w systemie wspólnego komina w domach wielorodzinnych.