Pompa cieplna jako ekologiczne źródło ciepła

Pokaźne stężenie zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu atmosferycznym to test, z którym próbuje się zdecydowana większość krajów na świecie, w tym Polska. To ogólny problem, w kwestii rozwiązania którego podejmuje się próby obniżenia emisji spalin, szczególnie wywodzących się z gospodarstw domowych. Wśród ogólnodostępnych technologii ogrzewania pompy cieplne są najbardziej efektywne, ponieważ funkcjonują bez szkody dla środowiska ? pompy nie wytwarzają dymu, popiołu ani żadnych innych związków szkodliwych dla środowiska. Moc najczystszej energii. Zatem inwestowanie w te instalacje okazuje się wyjątkowo zasadne w kwestii ogólnoświatowego problemu ze smogiem. Pompy ciepła to niewielkich rozmiarów ekologiczne urządzenia służące w szczególności jako ogrzewanie domu. W takim celu pobierają ciepło pochodzące z otoczenia (wody, gruntu lub powietrza), czyli tzw. niskiego źródła, i oddają je do źródła górnego ? instalacji grzewczej (grzejników albo podłogówki). Decyzja o rodzaju pompy ciepła, a precyzyjniej jej dolnego źródła, jest uzależniony od warunków, w których będzie ona funkcjonować: wielkości działki, obszaru klimatycznego, gdzie zlokalizowany jest budynek, poziomu wód gruntowych i ich składu chemicznego, a także rodzaj gruntu na kwaterze. Choć pompy ciepła zaliczają się do najbardziej ekologicznych systemów, w polskich gospodarstwach domowych stosowane są wciąż rzadko. Główna przyczyną jest całkiem spory nakład inwestycyjny oraz szczególne zasady, które muszą być wypełnione przy instalacji.