Przewód samoregulujący się Selftec DW

Kable grzejne samoregulujące się posiadają znaczny stopień użytkowania. Można używać ich jako układ przeciwoblodzeniowy do dachów, rynien oraz rur spustowych, jak i do ochrony przed zamarzaniem układów rur, zaworów. Jest możliwość, by umieścić je za pomocą taśmy mocując nitki kabla podłużnie do rury lub owijając w zależności od wymaganej mocy do ochrony rury.
Rury i systemy rur można też ochronić przed zamarzaniem poprzez umieszczenie kabla grzewczego do wewnątrz rurociągu. Taki rodzaj montażu może być stosowany w rurach będących już w eksploatacji i nie potrzebuje zdjęcia izolacji lub poprowadzenia kolejnych przepustów. Wskazany sposób mocowania jest możliwy też w rurociągach znajdujących się pod pod powierzchnią ziemi.
Wyjątkowym modelem przewodu grzewczego samoregulującego wykorzystywanym do nadmienionego typu montażu jest Elektra SelfTec DW. Posiada on powłokę z polietylenu LDPE dopuszczonego do kontaktu z żywnością i atest PZH pozwalający na ułożenie go w rurociągach z wodą do picia.
Przewód grzejny SelfTec DW dostarczany jest w odcinkach na żądanie do samodzielnego zakończenia. Przewód można ciąć na potrzebne części. Daje to wielką dowolność zastosowania. Jedną z wyjątkowych zalet kabla jest możliwość montażu w już istniejących instalacjach, gdy nie ma dostępu do rur z zewnątrz, bez konieczności demontażu osłony cieplnej.
Selftec DW może pracować w temperaturze maksymalnej do 65 stopni Celsjusza w odcinku o maksymalnej długości 60m.

kabel_grzewczy_samoregulujący_elektra_selfTecDW