Przewody do betonu

Niska temperatura otoczenia utrudnia prace związane z zalewaniem betonu. Wiąże się to ze spowolnionymi reakcjami utwardzania cementu. Skutkiem tego zaprawa może nie osiągnąć planowanych właściwości, w szczególności trwałości. Istnieją stosowne zabezpieczenia przed takimi efektami. Poprzez właściwe zabezpieczenie przed ubytkiem ciepła oraz ogrzanie betonu następuje redukcja niekorzystnych następstw oddziaływania obniżonych temperatur. Do ogrzewania betonu stosuje się elektryczne kable grzewcze Elektra BET. Instaluje się je w celu zabezpieczenia przed zalodzeniem nowej zaprawy betonowej oraz do ograniczenia czasu zestalenia betonu. Przewód wystarczy przyczepić do konstrukcji zbrojeniowej. W kolejnym etapie całość zalewa się zaprawą betonową a kabel przyłącza do instalacji elektrycznej. Po utwardzeniu zaprawy wystarczy przeciąć kabel. Przewody Elektra BET produkowane są o mocy 0,04kW/m. Gęstość zamocowania dobiera się z uwzględnieniem rodzaju deskowania oraz warstwy izolacji. Powszechnie stosuje się 4-5 metrów przewodu na każdy m2 konstrukcji. Wytwórca przedstawia specjalistyczną tablicę z wykazem doboru właściwego kabla do konkretnych warunków. Przewody grzewcze do betonu dedykowane są do ciągłej pracy przez okres 40 dni