Przewodygrzejne banalny montaż a także pewny efekt

Montowanie kabla grzejnego do rynien oraz rur spustowych, rozpoczynamy od jego rozłożenia. Przewód zaopatrzony jest przez wytwórcę w kilkumetrowy odcinek do przyłączenia z podwójnymi żyłami zasilającymi oraz żyłą do ochrony przeciw porażeniu. Kiedy przewód grzewczy jest montowany w rurze spustowej do deszczówki i rynnie w obszarze temperaturowym gdzie potrzebne będą jego podwójne odcinki, należy zacząć od rury spustowej. Na poszyciu dachowym rozciągamy zdublowaną nitkę przewodu na długość rury oraz spinamy go uchwytami do rur spustowych. Tak właśnie przygotowane przewody zamieszczamy w pierwszej na skraju rurze spustowej i mocujemy je przy pomocy uchwytu do rynny. Następnie kable montujemy w rynnie, przemieszczając się w kierunku jej końca, gdzie znajduje się następna rura spustowa. W tym miejscu tak jak przedtem, układamy nadwyżkę kabla na pokryciu dachowym i spinamy go uchwytami oraz układamy w rurze spustowej. Potem zawracamy na długości rynny ,a także obok wcześniej rozłożonej nitki kabla, podpinamy je za pomocą zamocowanych uprzednio uchwytów. Zasilanie kompletnej instalacji dzieje się z sieci elektrycznej o napięciu 230V. W razie małych instalacji, przewody mogą być zasilane bezpośrednio za pomocą przedłużacza z zestawem gniazd i wtyczek odpornych na wodę oraz wilgoć, zaopatrzonych dodatkowo w styki do ochrony przeciwporażeniowej. Składanie takiej instalacji jednej osobie, nie zajmie więcej niż godzinę. Gdy wrócą mrozy, efekt swojej pracy będzie można podziwiać w niezamarzniętej instalacji przeciwdeszczowej.