Regulacja w grzejnikach montowanych w podłodze Verano – grzejnik VKN5

Sterowanie grzejnika podłogowego z wentylatorem sprawuje się w na styl mechaniczny za pomocą sterownika pomieszczeniowego i siłownika termicznego. Regulator, dzięki detektorowi ciepła dokonuje odczytu ciepła i utrzymuje jej wartość na żądanym pułapie. Precyzja regulacji jest zapewniona tylko na jednoczesnym sterowaniu napędem zaworu i napędem wentylatora. Dopasowując urządzenia konieczne do regulowania kaloryferem VKN5 trzeba dopasować konkretny typ transformatora. Dobiera się go stosownie z maksymalnym pobieranym prądem. Na zaworze termostatycznym instalujemy siłownik cieplny o napięciu 24V. Regulator pomieszczeniowy da się ustawić na poszczególne dni tygodnia, czym zauważalnie pozwoli się pomniejszyć koszty ocieplania. Instalacje elektryczne wszystkich tych regulatorów mają prawo wykonywać firmy z odpowiednimi kompetencjami elektrycznymi.