Sposoby oznaczenia gniazd elektrycznych

W ofercie sklepów wraz z produktami elektroinstalacyjnymi, znajdują się elektryczne gniazda sygnowane w zależności od ich potrzeby. Podstawowy rozdział będzie dotyczył gniazd elektrycznych z zastosowaniem do użytku w domu, to znaczy na zwyczajną wtyczkę na 230V. Oraz przemysłowych gniazd jedno lub trój obwodowych, nazywanych zwyczajowo elektrycznymi gniazdami siłowymi. Jeśli w opisie jest podane napięcie inne, wtedy te elektryczne gniazdo nie jest gniazdem domowym. Różnica będzie wyraźna, bowiem są one zaznaczone kolorem w zależności od napięcia do jakich są przeznaczone. Elektryczne gniazda do napięcia 20-24V będą w kolorze fioletowym, dla napięcia 40-50V są w kolorze śnieżno białym, a dla napięć dwieście do dwieście pięćdziesiąt Volt są o zabarwieniu niebieskim. Gniazda elektryczne sygnowane będą także jednostką wyrażoną w Amperach, zależnie od wielkości elektrycznego natężenia prądu w którym będzie pracowało. Kolejną wyróżniającą cechą będzie użycie gniazda elektrycznego zależnie dla rodzaju montażu dla przykładu natynkowe lub pod tynkiem lub na tablicy. Te ostatnie dają sposobność montażu na innego rodzaju tablicach rozdzielczych lub rozdzielniach elektrycznych. Gniazda różnią się także swoją budową. Mamy więc proste, skośne i kątowe, te ostatnie dotyczą tylko gniazd przemysłowych.Elektryczne gniazda oznacza się również opisem IP, czyli zabezpieczenie na czynniki zewnętrzne. Im wyższy cyfra, tym większa niewrażliwość na pył albo wilgotność.