Fotowoltaika Ogrzewanie Bydgoszcz

Panele fotowoltaiczne zamontowane na budynku odpowiedniej wielkości dzięki umowie prosumenckiej to nowoczesny sposób na ogrzewanie budynku w czasie sezonu grzewczego. Cała sztuka polega na właściwym dobraniu mocy ogrzewania na prąd do mocy fotowoltaki oraz ocieplenia budynku w regionie Inowrocławia. Błędne podejście to złe wyznaczenie potrzeb energetycznych budynku. Poprawne wyznaczenie w przypadku domów już użytkowanych jest realizowane na bazie kwot wydatkowanych na zakup paliwa np. węgla na cele grzewcze. W analogiczny sposób firmy oferujące panele fotowoltaiczne dobierają powierzchnię fotowoltaiki na bazie rachunków za prąd. W odróżnieniu, od zużycia prądu elektrycznego, ilość paliwa zużytego na cele grzewcze zależy przede wszystkim od tego jak ostra była zima. Ostatnie lata to wyjątkowo łagodne zimy i oceniając zużycie paliwa najlepiej brać średnią z kilku lat z lekkim naddatkiem. Uwzględniając sprawność kotła, można obliczyć ilość potrzebnego prądu elektrycznego do ogrzania domu. W przypadku paneli fotowltaicznych montowanych do nowoczesnego budynku zadanie jest mniej skomplikowane, ponieważ dokumentacja projektowa zawiera informacje o zapotrzebowaniu energetycznym domu. Kolejna kwestia to ciepłą woda użytkowa. Latem większość energii elektrycznej wytwarzanej przez fotowolatikę oddawana jest do sieci dystrybucyjnej. Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej warto tak zaplanować, by energię z fotowoltaiki skierować do podgrzewacza wody, co sprawi, że unikniemy 20% prowizji w ramach naszej umowy z prosumenckiej.