Termostat QuickSWITCH – w jakich sytuacjach będzie właściwe ją użyć

Głowica jest elementem regulującym funkcję zaworu przy-grzejnikowego lub wkładki termostatycznej. Od jej dokładności i szybkości reakcji zależy ekonomiczność ogrzewania. Jednym z najbardziej energooszczędnych rozstrzygnięć jest wyposażenie systemu grzewczego w termostat Danfoss quickSWITCH. W głowicy gaz jest czynnikiem, który odpowiada na zmiany ciepła zewnętrznego. Element z gazu ociepla się i oziębia w szybszy sposób niż woda stosowana w standardowych głowicach. Dzięki tej szybkiej reakcji mamy możliwość zmniejszyć zużycie ciepła o 15-20% Termostat winien być zamontowany przede wszystkim tam, gdzie istnieje dodatkowe źródło ciepła. Są to sytuacje, gdzie oprócz typowego C.O. są dodatkowe czynniki generujące energię cieplną. Wzorem porównawczym jest pokój z kominkiem i ogrzewaniem grzejnikowym. Dzieje się tak dlatego, że kominek w tym wypadku generuje dodatkowe ciepło i nie ma wymogu, by grzejnik funkcjonował kompatybilnie z ustalonymi nastawami. Podobna okoliczność występuje w kuchni, gdy w czasie przygotowywania posiłków lub sporządzania wypieków powstaje dodatkowe ciepło. W przypadku salonów kąpielowych, pomieszczenie dogrzewane jest po długotrwałej kąpieli lub używaniu lokówko-suszarki. Krótsza reakcja głowicy gazowej QuickSWITCH pozwala na maksymalne wykorzystanie dodatkowego miejsca generowania energii cieplnej. Pozwala również dopasować ciepło w pokoju do wymagań domowników. Głowica QuickSWITCH produkowana jest na stare i istniejące zawory termostatyczne Danfoss.Wytwarzana jest w odmianie z kapilarą, dzięki czemu możemy ją zainstalować również w okolicznościach, gdy odczyt temperatury na grzejniku jest utrudniony. Odmiana wzmocniona wyposażona w zabezpieczenie przed złodziejami i majsterkowaniem przy termostacie.