Typy podłączeń w kaloryferach Purmo Compact Ventil

Grzejniki z przyłączeniem od dołu, w przeciwieństwie do sugerowanego sposobu montażu, można podłączać w kilku sekwencjach. Wyprodukowany kaloryfer zaopatrzony jest w 6 króćców. Jeden z nich wyposażony jest we wkład termostatyczny, a inny w element odpowietrzający.Jednak, gdy zaistnieje taka potrzeba można oba elementy rozmontować. Punktem wyjścia jest przyłącze dolne. Najistotniejsze w tym typie jest by przewód zasilający był zawsze podłączony 80 mm od skrajnej krawędzi, a odpływ wody 30 mm.

Odwrotne podpięcie spowoduje spadek wydajności energetycznej kaloryfera ponad 30%.

Grzejniki dolnozasilane, dzięki temu, że są wyposażone w 6 króćców można przyłączyć jak typowy kaloryfer z zasilaniem bocznym. Kaloryfer jest w stanie być podłączony od boku, krzyżowo i siodłowo. W którymkolwiek z tych rozwiązań należy pamiętać do którego króćca podpinać zasilanie, a do jakiego odpływ. Przeciwne podpięcie skutkować bowiem będzie spadkiem wydajności kaloryfera o ponad 30%.Kaloryfery Compact Ventil mogą być podłączone jednocześnie do króćców dolnych i umiejscowionych z boku. Niewykluczone są podłączenia pośrednie: boczne i krzyżowe. W owym rozstrzygnięciu przyłączenie zasilania jest tylko od dołu 80 mm od skraju grzejnika, a powrót podpięty być może po boku grzejnika na wybranym z dolnych króćców z prawej czy też z lewej strony.