Typy przyłączeń w grzejnikach płytowych Purmo zasilanych z boku.

Podczas planowania instalacji centralnego ogrzewania w apartamencie opartej na grzejnikach spotykamy się często z określeniem ?podłączenie?. Pokazuje ono rodzaj podłączenia zasilenia i odprowadzenia z grzejnika.Najczęstszym spotykanym typem podłączenia jest zasilanie z boku i od dołu. Nie wszyscy to wiedzą, że jest to bardzo ważne w wydajności całkowitej instalacji grzewczej. Przyłączenie boczne w grzejnikach producenta Purmo Compact umożliwia realizację z prawej jak i z lewej strony. Przewód zasilający winien być podpięty do górnego króćca grzejnika, a powrotny do dolnego. W sytuacji odwrotnego podpięcia wydajność grzejnika maleje o ponad 30 %.Innym typem podłączenia w kaloryferach producenta Purmo Compact jest podłączenie siodłowe. W tym układzie podłączenie ciepłej wody i powrót oparty jest na dolnych króćcach. Siodłowe przyłącze wykorzystuje się najczęściej gdy instalacja grzewcza poprowadzona jest w listewkach przyściennych nad posadzką. Niestety to podłączenie obniża o około 10% moc nominalną kaloryfera. Ostatnim typem jest przyłącze krzyżowe. Zalecane szczególnie przy kaloryferach o pokaźnej długości i tych których długość czterokrotnie przerasta wysokość. Owe podłączenie gwarantuje jednakowy układ ciepła na całej długości kaloryfera. Przewód z ciepłą wodą powinien być doprowadzony do górnego (prawego bądź lewego) króćca, a powrotny do leżącego po przeciwnej stronie króćca dolnego. W przypadku odwrotnego podłączenia wydatek energetyczny grzejnika maleje o ponad 30%.