Warstwa izolacyjna ogrzewania podłogowego

Przy planowaniu podłogówki należy uwzględnić odpowiednią ilość miejsca na warstwę docieplenia. Adekwatna grubość powłoki izolacyjnej zabezpieczy budynek przed stratami temperatury do gruntu i fundamentu. Im grubsza warstwa tym lepiej, jednak zazwyczaj przyjmuje się wartość co najmniej 10 centymetrów dla podłogi na gruncie, tymczasem dla stropu akceptuje się wielkość około 25mm. Przez umieszczenie właściwej warstwy ochronnej ocenia się, że 85% ciepła trafia z powrotem do domu. Do docieplenia podłogi stosuje się płyty ze styropianu typu EPS lub XPS. Styropian EPS formują spienione kulki ściśnięte w blok, który następnie przecinany jest na mniejsze tafle. Jego powierzchnia jest porowata, co powiększa jego nasiąkliwość. Lepszym wyborem są płyty XPS, które oferowane są o docelowych wymiarach. Tafle te mają jednolitą strukturę o gładkiej nawierzchni. Ważną kwestią jest klasa płyt styropianowych, czyli ilość surowca wykorzystana na wyprodukowanie określonej paczki styropianu. Im większa waga tym cechy ochronne są lepsze. Do izolacji nie stosuje się folii metalizowanej ponieważ nie posiada ona cieplnych właściwości ochronnych. Stosuje się ją w celu zabezpieczenia tafli ze styropiany przed wodą z warstwy betonu oraz do wytyczania punktów na rury wodnej podłogówki.