Warstwa izolacyjna podłogówki

Przy planowaniu ogrzewania podłogowego należy uwzględnić odpowiednią ilość miejsca na docieplenie. Adekwatna grubość warstwy izolacyjnej ochroni budynek przed stratą ciepła do gruntu i fundamentu. Im większa warstwa tym lepiej, jednak powszechnie stosuje się wartość przynajmniej 100mm dla posadzki na gruncie, tymczasem dla stropu przyjmuje się wielkość około 2,5 centymetra. Przez zapewnienie odpowiedniej warstwy ochronnej ocenia się, że 85% ciepła trafia z powrotem do budynku. Do izolacji podłogi wykorzystuje się panele styropianowe typu EPS lub XPS. Pierwszy typ styropianu formują spienione granulki zgniecione w blok, który następnie przecinany jest na mniejsze tafle. Jego struktura zawiera pory, co powiększa jego właściwości do nasiąkania. Bardziej praktycznym rozwiązaniem są panele XPS, które oferowane są o docelowych wymiarach. Tafle te mają jednorodną strukturę o gładkiej powierzchni. Istotną kwestią jest jakość płyt styropianowych, czyli ilość surowca zużyta na produkcję pojedynczej paczki styropianu. Im większy ciężar tym cechy ochronne są lepsze. Do izolacji ogrzewania podłogowego nie stosuje się folii metalizowanej gdyż nie posiada ona cieplnych cech ochronnych. Stosuje się ją w celu zabezpieczenia płyt ze styropianu przed wodą z warstwy betonu oraz do wytyczania miejsc na przewody ogrzewania podłogowego.