Wodoszczelne elektryczne gniazda Scame

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że na niezawodność i bezpieczeństwo funkcjonowania bez wyjątku każdych urządzeń elektrycznych wpływa środowisko w jakim mogą funkcjonować. Zanieczyszczenie, brud, wilgoć a także pochlapanie, to będą elementy, jakie w pierwszym rzędzie mogą wpłynąć na funkcjonowanie lub faktycznie zaburzyć funkcjonowanie. Zabrudzenie mechaniczne, powoduje zablokowanie styków a płyny korozję poszczególnych składowych i żył kabli będących pod napięciem. Kolejno gwarancję użytkownika albo bezpośredniego otoczenia. Przyczyną elektrycznego porażenia, być może zawilgocenie na podzespole, albo mechanicznie uszkodzone i odizolowane składowe urządzenia zasilane prądem. Stąd tak istotne będzie, abyśmy dobierali sprzęt elektryczny pod kątem otoczenia w jakim będzie mu dane pracować. Światowe wytyczne tyczące się klasy zabezpieczania od wpływu czynników zewnętrznych, wskazują klasę szczelności jako IP czyli International Protection. To wartość ochrony zabezpieczony poprzez opakowanie podany w kolejnych cyfrach. Im będzie wyższa liczba, tym będzie większa klasa hermetyczności a także wytrzymałości na impulsy zewnętrzne. Od wody w kroplach aż do pełnego zamoczenia krótkotrwałego. Elektryczne gniazda Scame mają stopień hermetyczności IP66, co oznacza że są odporne na pyły od organiczne a także pochodzenia przemysłowego a także zalewanie wodą. Odporności na czynniki mechaniczne będą zaznaczane miarą IK a mechanizmy funkcjonujące w strefach zagrożenia pożarem certyfikatem ATEX.