Wymiana instalacji grzejnej na gazową ? korzyści

Przyszła wiosna, powoli zbliża się kres sezonu grzewczego. To optymalny czas, aby zastanowić się nad wymianą starego pieca na nowy, bardziej ekologiczne urządzenie. W kontrapunkcie do druzgocących wiadomości dotyczących zwiększającego się zapylenia atmosfery w miastach ekolodzy biją na alarm. Jednostki samorządowe wydają zarządzenia zakazujące stosowania kotłów wszystkopalnych na rzecz kotłów gazowych albo nowoczesnych kotłów stałopalnych. W dawnych piecach spalane są nie tylko węgiel czy drewno, ale także śmieci i pozostałości, jakie w największym stopniu zanieczyszczają powietrze. Nowe kotły to bardziej czysty dom, bez pyłów węglowych i zabrudzeń, a także wyższy komfort obsługi. Podejmując decyzję o wymianie instalacji na nowszą można uzyskać dopłaty. Dopłata może pochodzić z pieniędzy z Unii Europejskiej, państwowych lub samorządowych. Najpierw należy dowiedzieć się czy w naszej gminie jest dostępny odpowiedni program. Potem warto ustalić które trzeba wypełnić warunki, by skorzystać z dotacji na który model kotła gazowego możemy otrzymać dopłatę. Następnie konieczne jest obliczyć i zanalizować środki dotyczące inwestycji. Podania trzeba składać w wyznaczonych jednostkach urzędów dołączając pełną dokumentację. Zatem ważne jest, by mieć szczególne baczenie na pisemne poświadczenie faz inwestycji (projekty, faktury, rachunki), bez tego zrealizowanie dopłaty nie będzie możliwe.