Fotowoltaika co musi wiedzieć Prosument

Słowo Prosument to nic innego jak połączenie wyrazów producent oraz konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii elektrycznej który jednocześnie ją produkuje i przekazuje jej nadwyżki do elektrowni.

Jeszcze niedawno fotowoltaiczne instalacje były kompletnie nieopłacalne dla konsumenta. Główną przeszkodą była nie tylko cena, ale również problem z magazynowaniem nadwyżki. Sam koszt zakupy i utrzymania zestawu akumulatorów nawet obecnie jest akceptowalny tylko dla osób, które nie mają w ogóle dostępu do sieci energetycznej lub cierpią na systematyczne przerwy w dostawie energii z sieci.

Umowa prosumęcka między posiadaczem instalacji fotowoltaicznej, a dystrybutorem energii, umożliwia przekazywanie nadwyżek energii do sieci z możliwością odebrania jej później. Ważne: sieć energetyczna nie może magazynować energii. Nadwyżka energii przekazanej do sieci zostaje od razu zużyta przez iinnych odbiorców energii. Prosument w czasie późniejszym może odzyskać energię wyprodukowaną przez elektrownię, turbinę wodną lub wiatrową.

Aby ułatwić rozliczanie, w umowach prosumęckich ma się opcję odebrać:

– do 80% oddanej nadwyżki dla instalacji do 10kWp

– do 70% oddanej nadwyżki energii dla instalacji 10 do 40kWp.

Oczywiście umowa z operatorem sieci wyznacza, w jakim okresie przekazana nadwyżka może być odebrana. Jeżeli nadwyżka energii nie zostanie odebrana, to bezpowrotnie przepada. Właśnie dlatego tak ważme jest odpowiednie dobranie mocy dla instalacji fotowoltaicznej do naszego indywidualnego zapotrzebowania. aby umowa z operatorem sieci energetycznej mogla być w ogóle rozliczona potrzebna jest wymiana liczników na dwukierunkowe