Klasa atex wyłącznika

Kategoria odporności gniazd elektrycznych poziom szczelności IP.

Uszczelnienia montowane do gniazd i pozostałych utensyliów elektrycznych zapewniają wysoką ochronę i największe gwarancje przed wnikaniem wody, zawilgocenia, jak również ciał stałych nawet o najdrobniejszych cząstkach.

Szczelność osłony ma znaczący wpływ na takie aspekty używania jak trwałość urządzenia i bezpieczeństwo. Typując sprzęt do systemu trzeba uświadomić sobie, w której klasie odporności wyprodukowane są poszczególne przedmioty. Zapylenie i zabrudzenia sa w stanie wywoływać mechaniczne blokowanie napędów, styczników, gniazdek, a wilgoć ? korozje podzespołów z metalu oraz kabli i drutów. Wspomniane faktory zewnętrzne nie tylko bardzo obniżają jakość narzędzi elektrycznych, ale również bezpieczeństwo ich wykorzystania.

Charakterystyka odporności sprzętu opisywana jest symbolem IP (International Protection) oznaczającym stopień ochrony. Skrót IP to uniwersalny system oznaczeń stopni ochrony przed wnikaniem elementów z zewnątrz zapewnianej przez obudowy narzędzi. Zestawiony jest ze skrótu literowego oraz dwóch cyfr. Pierwsza wskazuje na wytrzymałość na penetrację ciał stałych, a druga wytrzymałość na przedostawanie się wilgoci. Wartości obydwu wskazane są na skali od 0 do 8 ? od braku szczelności do największej ochrony przed wnikaniem pyłu lub wilgoci nawet przy długo trwającym zanurzeniu. By zobrazować: gniazdo elektryczne Domo Plus ma stopień ochrony IP o wartości 66. Znaczy to, że jest maksymalnie wytrzymałe na wnikanie zanieczyszczeń o najdrobniejszych cząstkach (6) i na strumień wody wylewanej mocną wiązką lub nawał z wybranego kierunku (6).

Dopełniającym parametrem opisującym stopień ochrony urządzeń elektrycznych jest klasyfikacja IK, jaka wskazuje wytrzymałość mechaniczną. Dla urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem stosuje się urządzenia z certyfikatem ATEX.