Układ samoczynnego usuwania pokrywy śnieżnej z dachu

Podczas robót wykończeniowych przy nowobudowanym domu korzystnie jest pomyśleć o systemie gwarantującym pozbywanie się okrywy lodowej z dachu. Do tego celu służą przewody grzewcze o właściwej wydajności i długości. Są one rozłożone w rynnach i rurach spustowych oraz rozesłane pomiędzy linami stalowymi przy krawędzi dachu. Aby system był skuteczny powinno się dostosować odpowiednie zagęszczenie przewodów. Należy dokonać odpowiednich przeliczeń wg. specyfikacji producenta z uwzględnieniem miejsca inwestycji. Przewody grzewcze przymocowuje się za pomocą uchwytów nadających dystans z PCV lub przypina taśmami metalowymi. Samoczynne załączenie systemu i bieżące usuwanie okrywy śnieżnej gwarantuje sterowanie. Zainstalowany poza budynkiem sensor temperatury oraz wilgoci przekazuje dane do regulatora, który w odpowiednim czasie uruchamia cały system. Przed założeniem instalacji należy sprawdzić możliwe obciążenie instalacji elektrycznej i wymienić właściwe styczniki.