dlaczego brakuje komfortu przy podgrzewaniu przepływowym?

Zasadniczo decyduje o tym niemożność nastaw oraz utrzymania jednakowej ciepłoty wody w przepływowym źródle ciepła, a więc finalnie na końcu linii, niezależnie od wielkości poboru. Z reguły ciśnienie wody nie jest stabilne i to stanowi główny problem, by zachować stałość temperatury. W przypadku źródła przepływowego (podgrzewanie na żądanie) nie można w instalacji zastosować cyrkulacji ciepłej wody, która pozwoliłaby oszczędzać wodę, przez skrócenie czasu oczekiwania na dopłynięcie do punktu czerpania ogrzanej wody. Poza tym nie daje się pobierać małych ilości ciepłej wody, bo aby zainicjować grzanie, trzeba odkręcić mocniej zawór co powoduje zbędne zwiększone zużycie wody, a dla oddalonych punktów czerpalnych, dodatkowo zwiększa się czas czekania na ciepłą wodę. Jednakże trzeba zgodzić się, że dla mieszkających w niedużym lokum w bloku, przepływowy ogrzewacz jest zwykle jedynym sensownym rozwiązaniem, głównie z powodu braku miejsca. Niewątpliwą korzyścią z używania przepływowych podgrzewaczy wody bieżącej jest mniejszy wydatek na zakup oraz niewielkie wymiary, ale zawsze trzeba sobie wybrać, czy ważniejszy jest komfort CWU, czy niższe koszty zakupu.