Dofinansowanie do alternatywnych form ogrzewania budynków

Ostatnia, zimna aura oraz brak powiewów wiatru przyczyniły się do podwyższenia nagromadzenia skażenia powietrza w kilku miastach kraju. Tubylcy bali się wybywać z domów. dzieci nie wychodziły na dwór. Osoby w podeszłym wieku nie wychodziły na przechadzki. Domostwa opuszczać można było wyekwipowanym w maseczki przeciw pyłowe. Wówczas hucznie było w Polsce o zjawisku niskiej emisji spalin. Debatowano o sposobach batalii z tym faktem. Zieloni bili na alarm. Może przypadkowo, a możliwe, że w związku z ostatnio będącej sytuacji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska od dziewiątego stycznia 2017 roku uruchomił nowe dofinansowanie na kupno i zamontowanie innowacyjnych źródeł ogrzewania. Odnosi się to do kolektorów słonecznych, układów opartych na technologii fotowoltaicznej i pomp ciepła. Oferta zadedykowana jest do konsumentów. Da się uzyskać do 50% wydatków, ale nie więcej niż 5 000 zł na pojedynczego beneficjanta w opcji instalacji i nabycia paneli działających na energię słoneczną. W przypadku pomp ciepła dotacja wynosi do 40% lecz nie więcej niż 15 000 złotych na pojedynczego beneficjenta. Tymczasem przy układów opartych na technologii fotowoltaicznej także 40% z tym, że nie przekraczającej osiem tysięcy złotych na jednego beneficjenta.W każdym z wyżej wymienionych przykładów istnieje ewentualność powiększenia zapomogi do 100 % wydatków kwalifikowanych w postaci kredytu.Wyżej wymienione zabiegi mają posłużyć minimalizowaniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery w miastach.