Dotacje do ekologicznych źródeł ogrzewania

Smog to zjawisko polegające na pojawianiu się zapylenia powietrza z powodu działalności człowieka oraz współdziałania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak zamglenie oraz brak wiatru. Wszystkie te okoliczności oddziałują bardzo niekorzystnie na samopoczucie ludzi. Chcąc obniżyć wskaźniki zanieczyszczeń w powietrzu, władze wielkich miast wprowadziły ustawy służące wspomaganiu wykorzystywania alternatywnych źródeł energii. W związku z ryzykiem powstawania smogu podczas miesięcy zimowych Zarząd Woj. Śląskiego wprowadził uchwałę mającą na celu refundację wymiany posiadanego kotła na węgiel na nowy, bardziej ekologiczne źródło ogrzewania. Rozporządzenie dotyczy osób fizycznych zamieszkałych na obszarze Śląska, które są posiadaczami domów jednorodzinnych. Refundacja obejmuje montaż układu ogrzewania ze współudziałem ekologicznych źródeł pozyskiwania c.w.u. t.j. pompa ciepła lub ogniwa solarne. Maksymalna suma refundacji to 25% kosztów i dotyczy instalacji z udziałem pieców gazowych, olejowych, na prąd, pieców zasilanych paliwem stałym z podajnikiem klasy piątej oraz pomp ciepła. Podanie o dofinansowanie należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.