Zawory centralnego ogrzewania. Gdzie je montujemy i jakie spełniają zadania.

Pokrętła c.o. w układzie pełnią jedne z zasadniczych zadań. Podstawowym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i oszczędnej eksploatacji. Mają także usprawniać i wspierać funkcjonowanie armatury z centralnego ogrzewania. Niełatwo jest je podzielić wyłącznie ze względu na funkcję, bo przeważnie spełniają ich kilka. Zaworki przy grzejnikowe zaledwie parę lat temu montowano tylko grzybkowe. Przy ich działaniu można było ręcznie sterować obiegiem ciepłej wody. Dziś stosuje się zawór termostatyczny, odcinający i odpowietrzający. Zawór termostatyczny składa się z zaworku (wkładki zaworowej) posiadającej element nastawiający i głowicy termostatycznej (element regulacyjny). W pokrętle znajduje się czynnik reagujący (gaz, ciecz czy wosk) wywołujący zamianę ucisku popychacza na trzpień zaworu. Instalacja zaworu powrotnego pozwala na demontaż grzejnika lub opróżnianie jego bez obowiązku opróżniania wody z całego układu. Aktualnie normą jest uposażenie wszelakiego zbywanego kaloryfera w ręcznie sterowany zaworek pozbawiający powietrza. Zawory bezpieczeństwa jak same określenie daje do zrozumienia pełnią funkcję zabezpieczenia maszynerii w układzie c.o. przed przewyższeniem dopuszczalnego naporu. Jest to jeden z istotniejszych zaworów w układzie c.o.. Aby właściwie funkcjonował muszą być zrealizowane następujące uwarunkowania:

– montaż bezpośrednio na źródle wytwarzania ciepła lub w jego niedalekiej odległości

– wskazanie strzałki z obudowy zaworu musi być zgodne z kierunkiem krążenia substancji grzewczej

– nie montujemy bez wyjątku armatury na przewodzie łączącym zaworek z układem centralnego ogrzewania

– średnica rur i zaworków winny być takie same.

– nie rzadziej niż co 12 miesięcy dopinamy kontroli zaworu.

Do tej grupy zaliczają się także zaworki zwrotne lub różnicowe, które w systemach przepływu pozowanego gwarantują prawidłowy tor obiegu medium.W instalacjach grzewczych spotyka się jeszcze zaworki mieszające (trójdrogowe, czterodrogowe), które miksują element grzejny zaczerpywany z zasilana i powrotu w układach systemu c.o. oraz c.w.u.. Zawory kulowe odcinające montowane przed i za urządzeniem rodzaju pompa, filtr, zaworek zwrotny. Zawory odpowietrzające całą instalację (zbudowane z zaworku spustowego i odpowietrznika) montowane w najwyżej znajdującym się punkcie układu grzewczego.Zróżnicowanie zadań i typów zaworów powoduje, że nasze lokalne instalacje c.o. funkcjonują pewnie i efektywnie.