Fotowoltaika – nadwyżka energii

Coraz więcej jest osób, które zainstalowały fotowoltaikę i miewa problem z nadwyżką energii, której nie ma jak zagospodarować. Co prawda istnieje umowa prosumencka,która umożliwia przekazanie nadwyżki energii elektrycznej wytwarzanewiosną oraz latem do sieci energetycznej. Zgodnie z umową prosument może tą nadwyżkę z siecipobrać iwykorzystać na swoje potrzeby w okresie późniejszym, lecz nie dalej, niż do końca okresu rozliczeniowego. Niestety nieodebrana w tymwyznaczonym okresie energiaprzepada, a operator sieci za tą nadwyżkową i przekazaną energię prosumentowi nie zapłaci. Oczywisty jest fakt, że z punktu widzenia osoby, która zainwestowała w instalację fotowoltaiczną jest to koszt,który zawsze wydłuża czas zwrotu z poniesionej inwestycji o kilka lat. Taki przebieg może doprowadzić do sytuacji, że inwestycjazamiast planowanych oszczędności przyniesie stratę. Dlatego warto wiedzieć, iż powodem nadwyżki energii jest zakupienie instalacji o zbyt dużej mocy w stosunku do potrzeb na energię elektryczną.

Czynniki sprzyjające nadwyżce:
– brak kompetencji u sprzedawcy lub wręcz celowe naciąganie klienta – brak wykonanejanalizy zużycia energii i przeliczenie jej na wielkośćfotowoltaiki; dodatkowo instalatorów jest mało, tym samym mała konkurencja, a te większe instalacje są bardziej opłacalne dla monterów,

– nieszczęsne narodowe podejście do kupowania „na zapas”,
– współczesne urządzenia zużywają coraz mniejsze ilości energii elektrycznej – wydajemy także mniej na światło z uwagina spadek cen oświetlenia typu LED.