Kabel grzejny samoregulujący Elektra ø6x8mm

Kable grzewcze samoregulujące Elektra ø6x8mm 16W to kable o zmiennej rezystancji stosowane jako układ antyzamarzaniowy do rur i rurociągów, rur dachowych, zaworów, siłowników, zawiasów i rygli oraz pozostałych elementów mechanicznych. Wykorzystuje się je do montażu wprost na chronionym elemencie. Samoregulowanie bazuje na zdolności do wydatkowania niestałej ilości energii w zależności od parametrów otoczenia. W sytuacji, gdy obniża się temperatura, kable podnoszą własną moc grzejną i stosownie ją obniżają, kiedy temperatura podnosi się. Zmiany mocy grzewczej zachodzą jedynie w miejscach różnicowania się temperatur, zatem przewody mogą się stykać i krzyżować i nie zagraża im przegrzanie. Zależnie od parametrów instalacji stosuje się różne kable samodzielnie regulujące się Elektra ø6x8mm. Zestawy Elektra ø6x8mm o mocy 16 W/m zawierające przewód zakończony kablem zimnym i wtyczką dedykowane są do indywidualnego montażu na niedługich odcinkach rur albo pozostałych miejscach wymagających nagłej reakcji. W większych instalacjach, montowanych na stałe, stosuje się przewody dopasowane na optymalne odcinki (z bębna) wraz z ekstra regulatorem funkcjonowania kabla. Wielkości maksymalne kawałków uszczegóławia tabelka z parametrami producenta. Przewód grzewczy Elektra ø6x8mm 16W pomimo właściwości samoregulujących funkcjonuje też w plusowych temperaturach środowiska i czerpie pewną ilość prądu. Zastosowanie optymalnej regulacji dodatkowej zlikwiduje pobieranie prądu wtedy, kiedy nie jest obowiązkowa praca kabla.